heey! beynim nasılsın?

LİFEKİNETİK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Köln Üniversitesinde Dr Gunke’nin araştırması çok ilginç; öğrenme güçlüğü çeken çocuklar dikkat ve odaklanma çalışmalarında inanılmaz gelişim sergilediklerini bilimsel olarak ispatladı.


Beyin egzersizleri ile çocukların dikkat ve zeka katsayılarında ciddi gelişmeler oldu.


  • blog image

Köln üniversitesi Prof.Dr. Matthias Grünke öncülüğünde 9-12 yaş arası ağır öğrenme problemleri olan 34 öğrencinin Life Kinetik ile dikkat ve akıcı zekalarını geliştirebilme şansını denedi. (Grünke, 2011). Akıcı zeka yeni karşılaşılan problemleri çözme ve yeni durumlara alışabilme yeteneğidir. Brickenkamp’ın dikkat yoğunluk testinin ve Roth ile Oswald’ın sayı bağlantı testinin yardımları ile açık bir şekilde ortaya konulmuştur ki: Life Kinetik grubunun dikkat değerleri%6 oranında yükselirken diğer grubunki normalin bile altına düşmüştür. Bu ilerlemenin ölçümü 0,52’lik bir etki yarattı. Bunun yanında gruplar 5 haftadan fazla süren haftada 3 kere 25’er dakikalık ek bir antrenman süreci daha geçirdiler. Seçilmiş grup Life Kinetik ve diğer grup spor antrenmanı yaptı. Özellikle sayı bağlantı testinin sonuçları 0,69 gibi çok farklıydı ki: Life Kinetik grubu diğer gruba göre zekâ ölçümlerinde %12,2’lik bir farkı elde ettiler. Ölçülen zekâ değerleri Life Kinetik grubunda sadece 5 haftadan sonra 87 yani normal seviyede olurken daha önceleri ortalamanın altında 78 civarındaydı. Araştırmacılar sonuçlara çok şaşırmışlardı. Prof. Dr. Matthias Grünke: „Dikkat veya akıcı zeka antrenmanlarından böyle değerler alınması gerçekten alışılmışın dışında bir durum“‘’Salzburger readingscreening’’ isimli bir Okuma Testi


  • blog image

Teste ilkokul 2.sınıf öğrencileriyle başladık. Bu test Avusturya’da uygulandı çünkü onların ‘’Salzburger readingscreening’’ isimli bir okuma testleri var. Bu test tüm ilkokullarda uygulandı ve genel amaç olarak öğrencilerin okuma becerisindeki gelişmeleri ölçüldü. Günlük 15-20 dakikalık toplam 4 hafta süren süreç sonunda bu sonuçla karşılaştık: Ortalama ilerleme %62. Bir kız çocuğu %2 geriledi, ancak tabloda görüldüğü gibi kendisinin ne kadar ileride olduğu (normalden) açıkça ortada. Bu testte 4 dakika içinde kaç kelime okunduğu, bunlardan kaçının doğru telaffuz edildiği ve metnin ne kadarının anlaşıldığı ölçüldü. Bu kız her iki testte de hiç hata yapmadı ancak, ikinci testte daha az kelime okuyabildi. Daha çok göze çarpan ise daha önce çok kötü olan öğrencilerdeki ilerleme oldu. 1,5 yıldır okuma alıştırmaları yapmalarına rağmen life kinetik ile %280’e varan gelişmeler sergilediler.Başlangıçta bilimsel bir test sunamıyorduk, ardından resimli bir anket hazırlamaya çalıştık. Toplamda 3 ay süren ve her birinde 1 saatlik toplam 12 çalışma sonucunda öğretmenlere, eğitimcilere ve ebeveynlere çocukları hakkındaki düşüncelerini sorduk. Sonuç itibariyle çocukların %97’sinde aşağıdaki konularda gelişme görüldü.


Çocukların davranışlarındaki gelişmeler: Çocuklardaki kendine güvenin artışı dikkat çekiyor. Ayrıca çocukları %50’si daha düzenli ve disiplinli oldular.


Çocukların okuma ve yazma problemlerindeki gelişmeler: Antrenörlerimizden biri, daha sonra okuma problemi olan çocuklarla özel olarak ilgilendi. 3 haftadan sonra hayret verici bir sonuç elde edildi. Kızlardan biri 15 yaşındaydı ve bu da demek oluyordu ki bu probleme uzun süredir sahipti. 3 hafta sonrasında kız yaşadığı problemini %60 civarında geliştirdi ve hata oranında %40 azalma oldu. 13 yaşındaki diğer bir kız ise 10’luk puan sistemiyle düzenlenen yine aynı yöntemlerle kendini 3 puandan 8 puana yükseltti.  • blog image

Yetişkinlere uyguladığımız life kinetik anketlerinin sonucu için onlardan sübjektif sonuçlar aldık. Toplamda 12 hafta süren ve her birinde 1 saatlik life kinetik çalışması bulunan 12 çalışma sonucunda %91’lik bir oranda değişmeler kaydedildi. Burada çocuklardan daha farklı kriterleri araştırdık. İfadelerin çoğunda stres oranında azalma ve çok yönlü gelişmeler vardı. Ayrıca deneklerin 1/3’ü daha iyi uyuduklarını belirttiler.


  • blog image

SALUTO’dan Prof.Dr. Elmar Wienecke 12-17 yaş arası 14 genç golfçü üzerinde psikolojik stres durumlarında kortizol dağılımının ve hata payının üzerinde Life Kinetik etkilerini bir pilot projeyle test etti. (Wienecke, 2010).


Sonuçlar kortizol ölçümlerinin ve bunun için özel olarak üretilen Flussstein testinin yardımlarıyla toplandı. Deneklerin sayısı sağlam bir bilimsel kriter ortaya koymak için yeterli olmasa da Prof. Wienecke ve takımının bulguları çok ilginçti. Haftada 60 dakikalık 3 ay süren Life Kinetik antrenmanı uygulanan gruptaki hata oranında azalma seviyesi karşılaştırma yapılan gruptan çok yüksekti. (51,75% ve 23,75%). Kortizol değerleri 2 yarışma gününde başlangıçta Life Kinetik öncesi ve sonrası,yarışma esnasında ve yarışma sonrasında ölçüldü. Kortizol dağılımının yarışma esnasında 39% oranında azaltılabildiği görüldü.


  • blog image

Augsburg Üniversitesi tarafından 9-10 yaşlarındaki 42 çocuktan 20’sine 3 hafta süren ve her biri 15 ile 45 dakika süren toplam 11 antrenman uygulandı. (Haas, 2011). 2005 ve 2006 Bayern karşılaştırmalı matematik çalışmalarında öğrencilerin bilişsel yeteneklerinde Life Kinetik çalışmalarının etkileri test edildi. Life Kinetik grubu %44,74’lük bir ilerleme gösterirken diğer grup %15,28’de kaldı. Sonuçlarda da gözüktüğü gibi Life Kinetik grubu özellikle matematiksel becerilerin kullanımında, karmaşık içerikli konularla başa çıkma yeteneğinde ve işlem ile süreçlerin birbiriyle bağdaştırılmasında ortalamanın çok üstünde değerler kaydettiler. Özellikle dikkat çeken ise ön test aşamasında her iki gurubun da ortalamanın altında olup, son test aşamasında Life Kinetik grubunun ortalamanın epey üstünde olmasına karşın diğer grubun daha da kötüleşmesi olmuştur.


  • blog image

Bu arada farklı enstitüler Life Kinetik’in etkilerini sınamışlardır. Münih Neubiberg’te Prof.Dr. Günther Penka yönetimindeki askeri üniversite standart ölçüm sistemlerinin (TDS-System ve Posturomed) de yardımıyla Life Kinetik antrenmanlarının denge, göz-el ve göz-ayak koordinasyonu üzerindeki etkilerini çoğunluğunu spor öğrencilerinin oluşturduğu 30 denek üzerinde test etti. (Penka, 2009).


Deneklerin ayakta duruş pozisyonundaki ağırlık dengeleme konusunda gözle görülür bir ilerleme gösterdikleri göze çarpan bir unsur olmuştur.(Posturomed ölçüm değerleri 145% artmıştır). Göz-el ve göz-ayak koordinasyonunda ise 8,38% ile 11,32% arasında gelişme görülmüştür ve ölçüm çalışmasındaki hareketler zorlaştıkça ilerleme daha açık bir şekilde görülmüştür.Okulda çocuklar bir konudan diğer konuya daha iyi geçiş yapmaya başlar. Konuları daha iyi anlayıp metne ait soruları daha iyi çözüp sorularla metni daha iyi bağdaştırırlar. Genel olarak öğrenme kolaylaşır. Okuma ve ortografi (heceleme) becerisinin ilerleyişi gibi aynı anda farklı bilgilerin kolay depolanması, konuya olan konsantrasyon ve bilgilerin zihinden geri çağrılmasında gözle görülür bir ilerleme oluşur.İş hayatında yoğun bir konsantrasyonla yaptığımız bir iş esnasında sizi bölen ya da rahatsız eden insanlarla her zaman karşılaşırız. Bu durumda akla gelen ilk soru ‘’rahatsız edilmeden önce kaldığım yere geri dönmek için ne kadar süreye ihtiyacım var’’? Yaşadığımız tartışma ya da karmaşalarda neyin sizin için önemli ve neyin önemsiz olduğunu daha çabuk kavramaya başlarız. İç değişikliğinin gerekli olduğu durumlarda bunu daha önceden anlıyor; ve durumla daha iyi başa çıkabiliyoruz. Bir konuşma sırasında not alma becerimiz egzersizlerle gelişiyor. Günlük hayatımız ivme kazanıyor; çünkü vizyonunuz genişliyor. Görsel algılama, idrak ve dikkatin geliştiği gibi kopyalama yeteneği de hızlanıyor. Bu durumda da iş hayatımızdaki hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliyoruz.


Beyin antrenman programları, yoğun ve stresli çalışma maratonunda da çeşitli şekillerde kullanılarak başarımızı ve performansımızı artırmamıza yardımcı olur. Departmanlar arasındaki ilişkiyi sağlamada ve ekip oluşturmada basitçe kullanabilirsiniz. Toplantılarda farklı bakış açıları getirerek verimliliği artırır. Faaliyetlerde, öğle arasında, motivasyon toplantılarında veya boş vakitlerde de kullanılması önerilmektedir.Spor aktivitelerinde daha az güç ve enerji kullanımı meydana gelerek performans artışı sağlar. Dengenin gözle görülür bir şekilde gelişimini sağlar ve bunu da yapılan bir testle doğruluyor. Kişisel yer-yön kavramı gelişerek bulunduğu ortama uyum derecesi artar. Telafi mahiyetindeki davranışlara gerek kalmaz ve bu da diğer davranışların daha uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca göz-el ve göz-ayak koordinasyonu güçlü bir şekilde artırır. Bu yüzden hareketlerin performansı artarak hata oranı açıkça azalır.Düzenli bir şekilde çalışırsa ne olur? Duygusal bir stres azalımı oluşur. Yani günlük olaylar artık bizler için çok büyük etkiler oluşturmaz. Beyin egzersizleri sayesinde rahatlayıp daha iyi konsantre oluruz. Bu sayede daha iyi ilerleyip gelişebiliriz, üretkenliğimiz artar, aynı anda daha fazla şeyle uğraşabilir ve hata yapma olasılığımız azalır. Tüm bunların farkına vardığımızda ise özgüvenimizde artış meydana gelir. Sonunda ne yapabileceğimizi gösterme isteği oluşur içimizde. Örneğin çocuklar birden bire kendi ev ödevini yapmak isteyebilirler. Çünkü bunu başaracaklarının farkına varacaklardır.